X
۲۷ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۳۲ ۱۵
چچ

آئین نامه اعطای اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان

 

آئین نامه اعطای اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان

 

آئین نامه اعطای اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان هیات وزیران در جلسه مورخ 9/6/1382 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اعطای اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 ماده 1- هدف این آیین نامه تعیین ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مالی به صادرکنندگان ایرانی یا خریداران افغانی و نیز سرمایه گذاران ایرانی برای طرح های سرمایه گذاری در افغانستان می باشد.

 

ماده 2- سی درصد اعتبار منظور شده در این آیین نامه به صورت سهمیه خاص منطقه ای در اختیار کارگروه توسعه صادرات استان های سیستان و بلوچستان و خراسان ( به صورت مساوی 15 درصد) قرار می گیرد تا در چارچوب این آیین نامه به مصرف برسد.

 

ماده 3- اصطلاحات و عبارت های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

     الف – صادرکننده : شخص حقیقی و حقوقی است که کالا یا خدمات از مبدا ایران را تحت قرارداد یا سیاهه به خریدار مقیم افغانستان ارائه می کند و در ازای آن محق به دریافت وجه می شود.

      ب – خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی است که تحت قرارداد یا سیاهه کالا یا خدماتی را از صادرکننده ایرانی برای استفاده و کاربری در قلمرو افغانستان دریافت می کند و متعهد به پرداخت بهای آن می شود.

تبصره - شرکت های دوجانبه (ایران (افغان) و یا سه جانبه ( ایران – افغان – ثالث) در بخش صادرکننده مشروط به حداقل 51% سهم ایرانی شرکت ثبت شده در ایران و در بخش خریدار مشروط به حداقل 51% سهم افغانی ثبت شده برای شرکت افغانی در افغانستان از اولویت دریافت تسهیلات این آیین نامه برخوردار می شوند.

      پ- قرارداد: شامل کلیه قراردادهایی است که بین خریدار و صادرکننده منعقد گردیده و مورد تایید وزارت بازرگانی افغانستان قرار گرفته است.

      ت - وثیقه : یک یا چند نوع از دارایی، حقوق یا اسنادی است که به شرح ماده (7) این آیین نامه به عنوان تضمین تعهدات خریدار یا صادرکننده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد از آنجا که در مورد اعطای اعتبار خریدار ، اخذ وثیقه توسط بانک عامل ایرانی از خریدار افغانی امکان پذیر نمی باشد. در مورد اعتبار خریدار تضمین وزارت دارایی افغانستان جایگزین وثیقه گردد.

      ث- بانک عامل: بانک ایرانی است که طی قراردادی با بانک کارگزار یا خریدار و یا صادرکننده و به استناد قرارداد منعقد شده بین صادرکننده و خریدار به استناد سیاهه صادرکننده برای خریدار وجوهی را تحت این آیین نامه در اختیار صادرکننده قرار می دهد.

      ج – بانک کارگزار: بانک خارجی است که در قالب یک قرارداد مالی با بانک عامل ایرانی از طرف خریدار به گشایش اعتبار اسنادی یا صدور ضما نت نامه اقدام و یا ایفای تعهدات خریدار را در مقابل صادرکننده تعیین و یا تقبل می نماید.

 

 ماده 4- اعتبار صادراتی مبلغی است که بانک عامل بنا به درخواست خریدار یا فروشنده به یکی از صورت های گشایش اعتبار اسنادی ، صدور ضمانتنامه پذیرش یا ظهرنویسی بروات، صدوروتعهد سفته و پرداخت نقد در اختیار او قرار می دهد تا در جهت امور زیر به مصرف برسد:

     الف – پرداخت بهای کالا یا خدمات موضوع معامله (قرارداد یا سیاهه)

     ب- پرداخت بهای مواد اولیه ، دستمزد، حق بیمه ، هزینه حمل، عوارض خروج از کشور و ورود مربوط کالا یا خدمات موضوع معامله بین خریدار و صادرکننده .

     پ- تسویه بدهی

     ت – سرمایه گذاری تبصره – در خصوص سرمایه گذاری خارجی مستقیم (FDI) به استفاده از راهکارهای تضمین ارائه شده توسط موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه میگا ( پس از تصویب نهایی عضویت ایران در میگا) و بانک جهانی اقدام لازم صورت گیرد.

 

ماده 5- شرایط استفاده از اعتبار صادراتی برای صادر کننده به شرح ذیل می باشد:

    الف- اشتغال به فعالیت تجاری ، تولیدی یا خدماتی در جمهوری اسلامی ایران به استناد ثبت شرکت و یا کارت بازرگانی یا تایید وزارت تعاون و یا وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت صنایع و معادن

    ب- داشتن قرارداد معتبر فروش کالا یا خدمات برای صادرات یا ترانزیت به افغانستان (خریدار و فروشنده نباید مشترک یا یکی باشند) تشخیص اعتبار قرارداد به عهده بانک عامل است.

    پ- ارائه وثیقه مورد قبول بانک عامل در صورتی که اعتبار به نفع صادرکننده باشد.

    ت- عدم بدهی بانک معوق به شبکه بانکی کشور مشروط بر اینکه بدهی های معوق مربوط به زمان قبل از 2 سال گذشته (از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ) نباشد.

    ث- خدماتی که توسط شرکت های مشترک ایرانی – افغانی یا شرکت های افغانی های مقیم ایران به افغانستان ارائه می شود. مشمول این آیین نامه است.

 

ماده 6- شرایط استفاده از اعتبار صادراتی برای خریدار به شرح ذیل می باشد:

   الف – گواهی اقامت و اشتغال به فعالیت های بازرگانی ، تولیدی و خدماتی در افغانستان به استناد مدارک مورد تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان.

   ب – داشتن قرارداد خرید کالا یا خدمات و یا وصول سیاهه از یکی از صادرکنندگان ایرانی.

   پ- ارائه وثیقه مورد قبول بانک های عامل از سوی صادرکننده یا ضمانت دولت افغانستان و یا موسسات معتبر بیمه ای بین الملل در صورتی که اعتبار مستقیما به خریدار افغانی داده می شود.

   ت – خریدار یا باید مقیم افغانستان باشد و یا برای اجرای قرارداد با شخصیت های حقوقی یا حقیقی مقیم افغانستان اعتبار دریافت نماید.

 

ماده 7- مراحل و نحوه ارائه درخواست اعتبار صادراتی به شرح ذیل است:

  الف - صادرکنندگان می توانند تقاضای خود را برای استفاده از اعتبارات موضوع این آیین نامه به بانک عامل ارسال کنند تقاضای یاد شده باید منضم به مدارک مورد درخواست بانک بوده و در آن مشخص شده باشد که اعتبار درخواستی برای صادرکننده و یا برای خریدار می باشد.

  ب: بانک عامل در صورت آمادگی اصولی برای اعطای تسهیلات موظف است تقاضای واصل شده را ظرف 15 روز رسیدگی و با اخذ وثایق و تضمینات کافی پاسخ خود را به طور کتبی به متقاضی اعلام نماید مسئولیت رعایت مقررات داخلی در اعطای اعتبار به عهده بانک است.

  پ- اعتبارات اعطایی به ارزهای معتبر تعیین می شوند ولی با نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریال تبدیل و به ریال پرداخت می شود و بازپرداخت آن نیز به ریال خواهد بود.

تبصره – متقاضیان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می بایست مجوز لازم را از کار گروه موضوع ماده (18) آیین نامه مقررات حماتی دولت از صادرکننده خدمات فنی و مهندسی کسب کرده باشند.

 

ماده 8- وثایق مورد قبول بانک به شرح زیر می باشد:

    الف : اگر اعتبار به صادرکننده اعطا شود موارد زیر منفردا یا مجتمعا می توانند به عنوان وثیقه قابل قبول بانک های عامل پذیرفته شوند:

1- اعتبار اسنادی معامله شده و صادر شده با سررسید آینده

2- تضمین بانکی صادر شده از بانک های مورد قبول بانک عامل

 3- سفته ارزی یا ریالی به تعهد صادرکننده یا شخص ثالث معتبر، احراز صلاحیت و اعتبار صادرکننده یا متعهد سفته بعهده بانک عامل می باشد.

 4- سند ملک بلامنازع سهل البیع که به رهن بانک عامل درآید.

 5- چک معتبر حداکثر برای اعتبارات کمتر از یکصد میلیون ریال، مسئولیت احراز صلاحیت صادرکننده چک و خوش حسابی وی به عهده بانک عامل می باشد.

 6- سپرده ریالی و ارزی

 7- سایر وثایق قابل قبول بانک

    ب- اگر اعتبار به خریدار افغانی اعطا شود. در صورتی که صادرکننده ایرانی بتواند وثایق و تضمین های کافی را از طرف تجاری خارجی اخذ کند، بانک ها تضمین لازم را اعمال نمایند و در صورت ارائه تضمین توسط دولت افغانستان، صندوق ضمانت صادرات ایران براساس موازین و معیارهای رایج خود و در صورت لزوم براساس سپرده گذاری نقدی (CASHCOVER) دولت جمهوری اسلامیایران اقدام و نظام بانکی کشور نیز بر همین مبنا وام و تسهیلات لازم را اعطا نماید.

تبصره – چنانچه شرکت های صادرکننده خدمات از طریق کار گروه موضوع ماده (18) (مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران) اقدام به صدور کرده باشند. بانک عامل موظف است مطابق ماده (6) آیین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی عمل نماید.

 

ماده 9- مدت استفاده از اعتبارات اعطایی به شرح زیر می باشد:

    الف - برای خرید کالا و خدماتی که به صورت آماده در دسترس می باشند حداکثر طی مدت اجرای قرارداد و منطبق با زمان بندی اجرا قرارداد به تشخیص بانک می باشد.

    ب- برای خرید کالا و خدماتی که مستلزم ساخت و آماده سازی است. حداکثر طی مدت اجرای قرارداد و منطبق با زمانبندی ساخت و اجرا مدت استفاده از این نوع اعتبارات نمی تواند از دو سال تجاوز کند.

    پ- برای ارائه تسهیلات مالی جهت سرمایه گذاری و بازپرداخت آن با احتساب زمان ساخت و بهره برداری حداکثر 7 سال می باشد.

 

ماده 10- مدت بازپرداخت به شرح زیر می باشد:

    الف- برای کالا و خدمات مصرفی حداکثر یک سال

    ب- برای کالا و خدمات سرمایه ای و واسطه ای حداکثر سه سال

    پ- برای تسهیلات سرمایه گذاری حداکثر هفت سال

 

ماده 11- بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، رفاه و سپه می توانند طی 5سال متوالی هر کدام معادل مبلغ ده میلیون دلار برای اعطای اعتبارات موضوع این آیین نامه در بودجه سالانه خود منظور نمایند. این امر به معنای وجود تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی کشور در این زمینه نخواهد بود.

 

ماده 12- بانک های عامل مجازند تسهیلات اعتباری را با اخذ نرخ ثابت یا متغیر توافقی با متقاضی در اختیار متقاضی قرارداده و آن را به طور ساده محاسبه و در اقساط 6 ماهه وصول نماید.

 

ماده 13- کلیه قراردادهایی که پیش از تصویب این آیین نامه منعقد گردیده و واجد شرایط این آیین نامه می باشند و هنوز تعهدات صادرکننده به طور کامل انجام نشده است . در صورت نیاز به منابع مالی می توانند از اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان تحت پوشش این آیین نامه استفاده نمایند.

 

 ماده 14- کلیه تولید کنندگان ایرانی که قرارداد منعقد شده آنان با خریدار افغانی، مورد تایید وزارت بازرگانی افغانستان قرارگرفته است و به منظور تهیه مواد اولیه و هزینه های تولید، مورد نیاز به منابع مالی دارند. نیز می توانند در قالب این آیین نامه از اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان استفاده نمایند.

 

 

فایل ضمیمه
No Cache
Generate time: 4.2709687550863
Query time: 3.4481209119161