X
شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ۰۸:۳۳ ۶۳۳
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   طبس   شهرستانها   قاین  
 بین الملل   نهبندان   فردوس   وزارتخانه  
 سربیشه   معدن   تجارت   سرایان  
 آموزش و پژوهش   درمیان   استان   بشرویه  
 زیرکوه   صنعت   بازرسی   خوسف  
 صنعت معدن و تجارت در رسانه ها   طبقه بندی نشده   اخبار نوروز95   اخبار درگاه طبس  
 اطلاعیه ها  
چچ
احکام مالیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

احکام مالیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

نظر به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،احکام مالیاتی قانون مذکوربه شرح ذیل جهت استحضار وبهره برداری ارسال می گردد.

ماده 29 – خانواده شاهد، جانبازان ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آنکه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند میتوانند ازخدمات این فصل برخوردار شوند.

تبصره – رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این فصل میباشند.
ماده 30 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی موردنیاز کارگاههای تابع قانون کار، مشمولان موضوع ماده (29) این قانون را در اولویت قرار دهند.

ماده 31 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از أخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مینمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:

الف - حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان صددرصد(100%) و سایر مشمولان موضوع ماده(29) این قانون به میزان پنجاه‌درصد(50%) حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت میگردد.
ب - کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد(150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال

ماده 56 – صددرصد (100%) حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

بخشنامه وزارت اقتصاد ودارایی

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 13.176369984945
Query time: 9.2890639305115