X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۵ ۱۲۰۰۵
چچ

اطلاعیه،مزایده و مناقصه ها

 

 

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی  " سال 96"

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن  در نظر دارد تعدادی از محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

بر اساس این اطلاعیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی کامل از اطلاعات محدوده های مزایده ای، شرایط مزایده و دریافت فرم های مربوطه از روز شنبه مورخ 96/07/29 تا روز چهارشنبه مورخ 96/08/17 به آدرس اینترنتی. و یا  khs.mimt.gov.ir  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه  نمایند.

ادامه  ...... مستندات مزایده ....

 

 

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی  " سال 96"

 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن  در نظر دارد محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

 

   ادامه ......

 

 

آگهی مزایده عمومی دوفقره گواهینامه کشف سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی  " خرداد ماه سال 96"  

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن  در نظر دارد دوفقره گواهینامه کشف مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

 

- آگهی و مستندات مزایده

 

 

 

 

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و گواهینامه های کشف

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی   سال 95 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن  در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی،پروانه های اکتشاف و گواهینامه های کشف مشمول مزایده  را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

             - آگهی مزایده

            - مستندات مزایده

                - اصلاحیه

 

 

آگهی مزایده محدود سنگ نیمه قیمتی(بخش سه قلعه) شهرستان سرایان ویژه شرکت تعاونی های معدنی شهرستان سرایان - سال 95

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در نظر دارد براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال1390 و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن  و بر اساس نامه 219679/60 مورخ 12/10/95 مدیرکل محترم دفتر امور اکتشاف وزارت متبوع محدوده اکتشافی بنام خانم محبوبه مختاری سه قلعه را از طریق مزایده محدود به تعاونیهای معدنی شهرستان سرایان واگذار  نماید.

     -  آگهی مزایده

    - مدارک و مستندات مزایده  

مزایده فروش خودرو

سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی درنظر دارد : با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد نسبت به فروش 1 دستگاه خودروی سواری پراید و تعداد 13 دستگاه موتورسیکلت اقدام نماید.

علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری مورخ29/8/95 برای بازدید و دریافت اسناد مزایده به ساختمان شهدای عبادی اقع در بلوار شهدای عبادی جنب پمپ بنزین روبروی پست برق یا وب سایت khs.mimt.gov.ir مراجعه نمایند.

فرمها و شرایط شرکت در مزایده

اداره امور اداری و مالی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 

آگهی مزایده عمومی  محدوده های اکتشافی و معادن  سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی   سال 95

 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 77 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 90 و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 و دستورالعمل های مرتبط با آن  در نظر دارد اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی،پروانه های اکتشاف مشمول مزایده  را به شرح لیست پیوست از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

 

 

متقاضیان می توانند جهت  ثبت نام  وارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/6/18 اقدام نمایند.

 

اطلاعیه

  سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان ، در نظر دارد  طرح مستندسازی وساماندهی فعالیتهای معدنی (بازرسی،کسب اطلاعات پایه و تهیه نقشه توپوگرافی ازمعادن استان) را با اعتبار 1050 میلیون ریال به مدت 10روز کاری تا (پایان وقت اداری6/4/ 95 ) تمدید نماید . لذا ازکلیه شرکتهای مهندسین مشاور با گواهینامه صلاحیت معتبردر زمینه پیجویی و اکتشاف معدن دعوت بعمل می اید جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت (khs.mimt.gov.ir) مراجعه و یا با شماره تلفن 32227896-056 تماس حاصل فرمایند. به مدارکی که بعد از تاریخ  فوق تحویل پست گردیده باشند ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  

 مدارک مناقصه به شرح ذیل می باشد:

      فراخوان

      فرم تعهدنامه منع مداخله

 

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 2.4317831993103
Query time: 1.4850409825643