X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۲ ۳۲۸۰
چچ
معاونت امور صنایع

معاونت امور صنایع

false MicrosoftInternetExplorer4

نام و نام خانوادگی: حامد حسن نژاد

سمت :معاون امور صنایع

پست الکترونیکی: sanat@skimto.ir

تلفن: 05632211107

معاونت امور صنایع

شرح وظایف:

· فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری صنایع و اشاعه فرهنگ مشوق های معیین شده برای گسترش صنایع.

· برآورد نیازهای ارزی و ارائه پیشنهاد سیاستگذاریهای کمک به طرحها،به زئیس سازمان .

· برقراری ارتباط و جلب همکاری با انجمن های صنعتی و فراهم کردن زمینه های ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی مرتبط با صنایع.

· اعمال سیاستهای افزایش بهره وری تولید و ارتقا سطح استانداردهای قابل قبول.

· تجزیه و تحلیل سیاستهای اقتصادی ،مالی ،پولی ،ارزی و بانکی ابلاغی مرتبط با صنایع استان در تطبیق با اهداف سازمان صنایع و معادن و ارائه آن به ریاست سازمان.

· مطالعه و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با سازماندهی سرمایه و بازارهای مالی و پولی مرتبط با استان.

· فراهم کردن زمینه های کمک به بخش واحدهای مردمی استان در جهت ایجاد سیستمهای نرم افزاری توسعه اقتصادی ، در واحدهای صنعتی.

· فراهم کردن زمینه های ایجاد پایگاههای مناسب داده های خدمات فنی ، مهندسی و کارشناسی استانی.

· ترویج فرهنگ توسعه صنایع تشکل گرایی ،کار آفرینی و اشتغال زایی و مشارکت در برنامه های هم آهنگی ،برنامه ریزی ،سیاستگذاری و توسعه صنایع استان.

· بازدید و بررسی فنی از واحدهای تولیدی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران آزمایش و صدور پروانه بهره برداری برای آنها.

· جمع آوری نیازهای مواد اولیه،قطعات یدکی واحدها (از داخل و خارج از کشور) بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه .

· بررسی توان جدید تولید در واحدها و افزایش ظرفیت در پروانه بهره برداری.

· ارائه روشهای مناسب تولید جهت کاهش ضایعات و افزایش بازدهی ماشین آلات صنعتی.

· بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده به منظور پیش بینی بموقع آن.

· بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآود نیازها و رسیدگی به تقاضاهای آنها.

· ارائه پیشنهاد آزم در مورد تسهیلات بانکی در راستای تامین نقئینگی واحدها ( و سرمایه در گردش آنها ).

· برآورد صحیح و عادلانه جهت تخصیص سهمیه ارزی واحدهای تولیدی بر اساس خط مشی های موجود.

· نظارت کارشناسی بر کلیه واحدهای تولید و اخذ آمار تولید و مقایسه با ظرفیت اسمی و توان عملی واحدها و ارائه طریق برای افزایش آن.

· بررسی و نظارت در مورد ترخیص مواد اولیه قطعات یدکی و ماشین آلات جایگزینی بر اساس تکنولوژی روز .

· بررسی و نظارت در مورد اجازه وزود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای قابل صادرات و پیگیری تا حصول نتیجه.

· رسیدگی و بررسی درخواست معافیت ماشین آلات.

· نظارت بر فعالیتهای صنعتی.

· تهیه گزارشهای متناوب از وعیت و جایگاه تولید استان و مقیسه وضعیت تولیدی با سایر مناطق و تعیین سهم کشوری.

· برنامه ریزی جهت هماهنگ کردن تولیدات ئد قلمرو استان با جهتگیری استراتژی صادرات.

· مشارکت در بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد ورود کارشناسان خارجی جهت راه اندازی و تعمیر ماشین آلات.

· همکاری با گمرک استان و سایر گمرکات کشور در صورت نیاز در زمینه های کارشناسی مورد لزوم.

· همکاری در بررسی و صدور اجازه ورود مواد اولیه ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز طبق ضوابط اجرایی.

· نظارت بر سیستم اطلاع رسانی به واحدها جهت استفاده از معفیتهای مالیاتی و مشوقهای مالی دولت و همچنین نحوه استفاده از تسهیلات بانکی در امر توسعه واحدها و سرمایه در گردش.

· همکاری در افزایش کیفیت محصولات واحدها و تشریک مساعی در اخذ گواهینامه های استاندارهای مالی بین المللی.

· تشویق واحدها در بهینهکردن سیستم تولید و افزایش کارایی و بهره وری نیروی انسانی در صنایع استان.

·

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معاونت امور صنایع
No Cache
Generate time: 1.950866540273
Query time: 1.0979760487874