جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خراسان جنوبی

logo
   
 
  • فرم نظام پیشنهادات
   زمینه پیشنهاد شما در کدام حوزه معاونت می باشد : *
   عنوان پیشنهاد : *
   شرح روش پیشنهادی : *
   امکانات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد : *
   مزایای روش پیشنهادی : *
   نظر اولیه دبیر : *
   نتیجه ارزیابی در کمیته اجرایی : *
   تاریخ : *
   شماره جلسه : *
   امتیاز :
   پاداش :
   امضاء رئیس کمیته نظام پیشنهادات :
   نام فایل بایستی انگلیسی باشد

   مشخصات فرد یا گروه پیشنهاد دهنده

   نام و نام خانوادگی : *
   سطح تحصیلات : *
   درصد مشارکت : *
   محل خدمت : *
   آدرس و شماره تلفن تماس : *
   کد امنیتی :
   *
مجموع بازدیدها : 1,691,059
تعداد بازدید امروز : 152
آخرین به روزرسانی : 14:26  1398/02/04