جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خراسان جنوبی

logo
   
 
  • آگهی مزایده عمومی پهنه ها، محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری و دپو سرب و روی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی " بهمن ماه 1397"

   کد اطلاعیه: 851531
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
   تعداد بازدید: 510

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن در نظر دارد پهنه ها ، محدوده های اکتشافی ، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری و دپو سرب و روی گوشه کمر (شهرستان طبس) مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

   بر اساس این اطلاعیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی کامل از اطلاعات موارد و شرایط مزایده و دریافت فرم های مربوطه را دریافت و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ارائه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز روز شنبه مورخ 11/12/1397 در پاکت لاک و مهر شده و صرفاً ازطریق پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوارشهدای عبادی ، ساختمان شماره 2(شهدای عبادی) کد پستی 9719871165 ،سازمان صنعت معدن و تجارت استان ارسال نمایند.

   پاکت نهایی باید شامل پاکت( الف) محتوی تضمین شرکت درمزایده (ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب2175312179002 به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای) با رعایت شرایط مزایده- پاکت( ب) محتوی فرم تقاضای شرکت در مزایده ، گواهی تائید صلاحیت مالی و فنی ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت ، تصویر اساسانامه و آگهی آخرین تغییرات و آگهی تاسیس شرکت برای مزایده گران حقوقی و تصویر صفحه اول شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت برای مزایده گران حقیقی - پاکت( ج) محتوی فرم پیشنهاد قیمت مزایده باشد.

   شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را بروی همه پاکت ها ی لاک و مهر شده قید وآنرا امضا و مهر نمایند.

   پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/12/1397 در کمیسیون مزایده واقع در محل ساختمان شهید مطهری سازمان به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

   - به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین شرکت در مزایده و یا درخواستهای واصله بعد از وقت مقرر فوق و پاکاتی که بصورت حضوری و یا غیر از پست سفارشی ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   - هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده ویا برندگان مزایده می باشد.

   -شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معاملات دولتی وقانون منع مداخله کارکنان دولت وقانون معادن و آیین نامه اجرایی آن وسایر دستورالعملها وبخشنامه های وزارت صنعت ،معدن وتجارت ومراجع قانونی دیگر را بطور کامل رعایت نمایند.

   کلیه مدارک ارائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شود.

   برای دریافت مدارک مزایده روی موارد مربوطه کلیک کنید.

   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 05632214684 معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان و شماره 05632210930 رئیس اداره امور صنایع معدنی سازمان تماس حاصل نمائید.

مجموع بازدیدها : 1,721,256
تعداد بازدید امروز : 523
آخرین به روزرسانی : 10:11  1398/03/01