جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خراسان جنوبی

logo
   
 
  • آگهی مزایده خودرویی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

   کد اطلاعیه: 785267
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
   تعداد بازدید: 210

   سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد3 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده به شماره فراخوان100970158000001ازطریق سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir به فروش برساند.

   لذا ازعموم خریداران محترم دعوت می شود جهت بازدید ازمورخ97/03/17لغایت 97/03/28 ازساعت 8 الی 13به ساختمان شهدای عبادی سازمان صنعت ،معدن وتجارت خراسان جنوبی واقع دربلوارشهدای عبادی– امور نقلیه مراجعه نمایند.

   ردیف

   نام کالا

   مبلغ تضمین ریال

   نوع تضمین

   1

   پژوپارس

   مدل

   1383

   رنگ

   نقره ای

   ده درصد قیمت پیشنهادی

   فیش واریزی

   2

   پراید

   مدل

   1384

   رنگ

   سفید

   3

   وانت دوکابین

   مدل

   1383

   رنگ

   سفید

   تاریخ دریافت اسناد مزایده : از 97/03/17 لغایت 97/03/28

   نشانی محل دریافت اسناد مزایده:

   1. ورود به سایت :www.setadiran.irودریافت اسناد از قسمت مزایده (موضوع فراخوان مزایده شماره100970158000001

   توجه :مزایده گر درخصوص ارسال پاکات پیشنهادی به صورت حضوری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

   پیشنهاد دهنده می بایست اصل فیش واریزی را تاپایان وقت اداری مورخ 97/03/28 به دبیرخانه سازمان صنعت ،معدن وتجارت خراسان جنوبی ارائه نمایند.

   مهلت ارایه پیشنهاد درسایت فوق : تا ساعت 14/30روز دوشنبه مورخ 97/03/28

   محل و زمان گشایش پیشنهادها : دفتر ریاست سازمان ساعت 9صبح روزچهارشنبه مورخ 97/03/30

   تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران : بیرجند-خیابان شهید مطهری – سازمان صنعت معدن وتجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن: 05632221220

   روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

مجموع بازدیدها : 1,657,210
تعداد بازدید امروز : 280
آخرین به روزرسانی : 12:12  1398/01/06