جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خراسان جنوبی

logo
   
 
  • آگهی و مستندات مزایده عمومی پهنه ها و محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی " سال 1397"

   کد اطلاعیه: 769956
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
   تعداد بازدید: 1411

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن در نظر دارد پهنه ها و محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

   بر اساس این اطلاعیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی کامل از اطلاعات محدوده های مزایده ای، شرایط مزایده و دریافت فرم های مربوطه از روز شنبه مورخ 1/02/1397 به آدرس اینترنتیskimto.ir www. و khs.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط ارائه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/02/1397 در پاکت لاک و مهر شده و صرفاً ازطریق پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوارشهدای عبادی ، ساختمان شماره 2(شهدای عبادی) کد پستی 9719871165 ، سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی ارسال نمایند.

   پاکت نهایی باید شامل پاکت( الف) محتوی تضمین شرکت درمزایده (ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب2175312179002 به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای) با رعایت شرایط مزایده ، پاکت( ب) محتوی مدارک صلاحیت فنی و مالی و سایر مدارک مندرج در شرایط مزایده و پاکت(ج) محتوی فرم پیشنهاد قیمت باشد. همچنین شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را بروی همه پاکت ها ی لاک و مهر شده قید وآنرا امضا و مهر نمایند.

   پشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 26/02/1397 در کمیسیون مزایده واقع در محل ساختمان شهید مطهری سازمان به آدرس بیرجند، خیابان شهید مطهری مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

   - حضور متقاضیان درکمیسیون مزایده بلامانع است و به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین شرکت در مزایده و یا درخواستهای واصله بعد از وقت مقرر فوق و پاکاتی که بصورت حضوری و یا غیر از پست سفارشی ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   -کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

   - هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده ویا برندگان مزایده می باشد.

   -اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست در سامانه کاداستر معادنhttp://cadastre.mimt.gov.ir) ثبت نام و نسبت به درخواست ارزیابی صلاحیت (توان) فنی و مالی اقدام و با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت یا نزدیکترین استان به محل ثبت شرکت جهت اخذ گواهی مراجعه و به همراه باقی مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده در مهلت مقرر به این سازمان ارائه نمایند .

   - شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معاملات دولتی و قانون منع مداخله کارکنان دولت وقانون معادن وآیین نامه اجرایی آن وسایر دستورالعملها و بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت ومراجع قانونی دیگر را بطور کامل رعایت نمایند .

   -کلیه مدارک ارائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شود .

   روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی

مجموع بازدیدها : 1,585,867
تعداد بازدید امروز : 873
آخرین به روزرسانی : 16:19  1397/11/03