جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خراسان جنوبی

logo
   
 
  • معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان

   معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان

   معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان

   نام و نام خانوادگی : علی تهوری

   پست سازمانی : معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان

   شماره همراه : 09155612413

   شماره تماس مستقیم : 32229145

   شرح وظایف معاونت بازرسی وحمایت ازمصرف کنندگان

   وظایف معاونت بازرسی وحمایت ازمصرف کنندگان

   • نظارت و پیگیری اجرای کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع و سازمان مرکزی در زمینه نظارت بر قیمت، کیفیت و عرضه کالاها و خدمات در سطح استان
   • برنامه‌ریزی جامع جهت نظارت بر توزیع، قیمت، کیفیت و عوامل دیگر مربوط به کالاها و خدمات در چارچوب سیاست‌ها، خطّ مشی‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه
   • برنامه‌ریزی جامع و تدوین اولویت‌های کالایی و خدماتی جهت بازرسی متناسب با معیارهای مورد نظر و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در خصوص کالاهای تحت نظارت و کالاهای خدماتی مشمول در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه
   • اعمال نظارت‌های لازم به منظور اجرای ضوابط، معیارها و خطّ مشی‌های اجرایی در انجام بازرسی‌ها و اجرای روش‌های کارآمد بازرسی متناسب با نوع کالا و خدمات
   • نظارت بر جمع‌آوری اطلاعات و آمار به طور مستمر از وضعیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها
   • ارائه پیشنهاد مناسب به منظور بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی به مصرف‌کنندگان
   • بررسی و مطالعه گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی ارائه شده از وضعیت کالا و خدمات تحت نظارت و نحوه خدمات‌رسانی و تولید و توزیع و اظهار نظر در مورد گزارش‌های تهیه شده و انعکاس به مقامات ذیصلاح
   • سازماندهی و هدایت کنترل گروه های کالایی و خدماتی متناسب با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط و نظارت بر عملکرد آنها به منظور اطمینان از حسن انجام وظائف محوله
   • انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاست‌های مشخص شده در این زمینه با همکاری دستگاه های ذیربط
   • بررسی و مطالعه و نظارت بر گزارش‌های ارائه شده از روند بازرسی‌های انجام شده در سطح استان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
   • نظارت بر سازمان‌ دهی مناسب نیروهای بازرسی و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسات توجیهی جهت آشنائی بازرسان با ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به کالاها و خدمات با همکاری اداره نظارت بر کالا و خدمات
   • فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به منظور جذب اطلاعات، اخبار و گزارش‌های مردمی و ارجاع به اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق

   واحد مشارکت‌های مردمی ،ستادخبری و پاسخگوئی به شکایات

   • فراهم نمودن موجبات شناخت ، تشخیص و پیگیری منابع خبری و اطلاعاتی در مناطق مورد نظر در مرکز استان و سایر شهرستان های تابعه
   • انجام اقدامات و تدابیر لازم جهت انعکاس تخلفات و هر گونه اطلاعات گزارش شده توسط مردم به ستاد خبری مرکز استان در شهرستان های تابعه
   • ایجاد رویه های یکسان و کار آمد جهت دریافت گزارش های مردمی در مرکزاستان وشهرستان های تابعه
   • فراهم نمودن موجبات تمرکز اطلاعات در بانک اطلاعات بمنطور تسریع در ایجاد ارتباط بین تماس گیرندگان با ستاد خبری و مراجع ذیربط و پاسخگویی به شکایات
   • انجام بررسی های لازم در خصوص شکایات واصله و رسیدگی به موارد مطرح شده
   • فراهم نمودن موجبات جذب و بکارگیری ناظران ( اعم از ناظران افتخاری و ناظران کمیسیون نظارت ) بمنظور تعامل و همکاری با سازمان صمت جهت ارسال گزارش های مرتبط با تخلفات اقتصادی مشاهده شده درواحدهای صنفی
   • تلفن 124 ستاد خبری سازمان صنعت،معدن و تجارت در طول وقت اداری و تا سا عت 1430 آماده دریافت هر گونه گزارش و شکایت پیرامون تخلفات افراد صنفی است و بعد از آن نیز پیام های مردم ضبط و متعاقبا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

   واحد بازرسی و کشف کالای قاچاق

   • برنامه‌ریزی جامع و تدوین اولویت‌های کالائی و خدماتی جهت بازرسی متناسب با معیارهای مورد نظر و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در خصوص کالاهای تحت نظارت و کالاهای خدماتی مشمول در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط
   • نظارت بر حسن اجرای ضوابط، معیارها و خطّ مشی‌های اجرائی در انجام بازرسی‌ها و اجرای روش‌های کارآمد بازرسی متناسب با نوع کالا و خدمات
   • انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاست‌های مشخص شده در این زمینه با همکاری دستگاه های ذیربط
   • تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده در سطح استان و اعلام آن به اداره کل تعزیرات حکومتی و پیگیری‌های لازم در این زمینه
   • تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی‌های انجام شده در سطح استان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
   • بازرسی و نظارت به منظور جلوگیری از تخلفات با توجه به قانون نظام صنفی
   • سازماندهی مناسب نیروهای بازرسی و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسات توجیهی جهت آشنائی بازرسان با ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به کالاها و خدمات با همکاری اداره نظارت بر کالا و خدمات
   واحد نظارت بر کالا

   • اجرای کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع و سازمان مرکزی در زمینه نظارت بر قیمت، کیفیت و عرضه کالاها در سطح استان
   • برنامه‌ریزی جامع جهت نظارت بر توزیع، کیفیت، قیمت و عوامل دیگر مربوط به کالاها در چارچوب سیاست‌ها، خطّ مشی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط
   • شناسائی کامل واحدهای تولیدی کالاهای تحت بررسی و نظارت بر عملکرد اینگونه واحدها از نظر تولید، توزیع، قیمت و جنبه‌های گوناگون خدمات ارائه شده
   • جمع‌آوری اطلاعات و آمار به طور مستمر از وضعیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها
   • بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و ارائه پیشنهادهای سازنده به منظور بهبود خدمات‌رسانی به مصرف‌کنندگان و انعکاس آن به مقامات ذیصلاح
   • تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی به صورت نوبه‌ای و موردی از وضعیت کالا تحت نظارت و نحوه ارائه خدمات و تولید و توزیع کالا و انعکاس آن به مراجع ذیربط
   • سازمان‌دهی و هدایت مناسب گروه های کالائی و خدماتی متناسب با دستورالعمل‌ها و پاسخگویی به استعلام سازمان ها و ارگان ها در خصوص قیمت کالاهای پر مصرف و اساسی

   واحد نظارت بر خدمات

   نرخگذاری وبررسی قیمت کالا و خدمات

   نظارت بربازاریابی شبکه ای و فروش اینترنتی

   دبیرخانه ستاد احتکار و اختفاء

   کاربر سامانه های تجارت ، جامع انبارها ، داشبورد ، سامک و و نظارت بر انبارها و سردخانه ها

   دریافت ورسیدگی به شکایات خدمات خودرویی

   دبیرخانه همایش اعطای گواهینامه

   نظارت برروندبرگزاری وقیمت گذاری درنمایشگاهای بین المللی

   رسیدگی به شکایات حمل و نقل (باربری) ،خدمات پس از فروش کالاهای وارداتی و تولید داخل

   دبیرخانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

   نظارت بر تعرفه های خدمات درارگانهای دولتی ونیمه دولتی

مجموع بازدیدها : 1,766,140
تعداد بازدید امروز : 41
آخرین به روزرسانی : 16:58  1398/04/03