جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان خراسان جنوبی

logo
   
 
  • اداره امور اداری و مالی

   اداره امور اداری و مالی

   شرح وظایف اداره امور اداری و مالی :

    

   1-   پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط

   2-   - تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوط اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها

   3-   -اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان

   4-    نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی

   5-   - نظارت بر امور انبارداری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی

   6-   - همکاری با حراست مؤسسه، تنظیم برنامه کار نگهبانان و تعیین ساعات کشیک آنها

   7-   - همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری

   8-   - نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها

   9-   مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه

   10-  - وصول درآمدها و مطالبات، پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر طبق قوانین ومقررات مربوط

   11-   تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها، محاسبات کل و اموال منقول و غیرمنقول سازمان و تهیه گزارش عملیات مالی برای مسئولین ذیربط

   12-   نظارت بر کلیه حساب های مالی و درآمدهای اختصاصی طبق مقررات

   13-  - تنظیم ونگهداری دفاتر اعتبارات روزانه، کل و معین برای حساب های مستقل بر حسب برنامه ها

   14-  - کنترل و رسیدگی به اسناد هزینه های سازمان درچارچوب قوانین و مقررات

   15-  رسیدگی به حساب های بانکی سازمان و تهیه صورت مغایرت بانکی

   16-  - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات

   17-  - تنظیم و نگهداری حساب کل سازمان و پی گیری در جهت تسویه حساب های سنواتی

   18-  - رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه های مربوط به آن

   19-  حفظ و حراست از دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی

   20-  - برنامه ریزی جهت کنترل اموال، تجهیزات و وسایل، ثبت مشخصات دقیق هر یک، سرشماری به موقع امور مربوط به جابه جایی اموال و ارائه گزارش به مسئولان ذیربط

   21-  - راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان

   22-  - همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران

   23-  - رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

   24-    - انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور سازمان

    

مجموع بازدیدها : 1,585,784
تعداد بازدید امروز : 790
آخرین به روزرسانی : 16:19  1397/11/03